TBP
Türkiye Birlik Partisi
 
Türkiye Birlik Partisi (TBP), 1973'e değin Birlik Partisi, 1966 - 1981 arasında etkinlikte bulunan siyasi parti. Alevi kökenli bir grup siyaset adamınca 17 Ekim 1966'da Birlik Partisi (BP) adıyla kuruldu, genel başkanlığına Hasan Tahsin Berkman getirildi.Partinin amblemi Ali bin Ebu Talib'i simgeleyen bir aslanla, onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldızdan oluşuyordu. Bu parti Diyanet'in laikliğe ve anayasaya aykırı olduğunu, İslam dininde ruhban sınıfının olmadığını, devletin din hizmetleri sınıfı yaratamayacağını, bu nedenle diyanetin anayasa metninden çıkarılması için anayasa mahkemesine dava açmıştır. Parti'nin gerekçeleri diğer sol ve sağ partilerin bugüne kadar gündeme almadığı, din alanında sivilleşme adına öncü bir adımdır. Fakat anayasa mahkemesi 1972 yılında verdiği kararda diyanetin bir din kurumu değil idari bir kurum olduğunu, İslam'ın sosyal ve siyasi öğretisi nedeniyle Türkiye'deki dini oluşumlar, camiler ve tarikatlerin diyanet tarafından denetlenmesi gerektiğini, bunun Türkiye laikliği için zorunlu olduğunu, dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğü konusunda Türkiye'nin evrensel uygulamalarla kıyaslanamayacak şekilde yaptırımlar düzenlemesine yönelik geniş bir alana sahip olduğunu, içeren boyutlu bir karar vermiştir.
 

 

Türkiye Birlik Partisi Yıllara Göre Aldığı Oy ve Milletvekili Sayıları:
Yıl  
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
1977
% 0
58,540
%0
0
1973
% 1
121,759
%1
1 - LİSTE


 

1977 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının TBP Göre Dağılımı
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
TBP
% 0
100
%0
TBP
% 0
112
%0
TBP
% 0
0
%0
TBP
% 0
75
%0
TBP
% 0
44
%0
TBP
% 0
21
%0
TBP
% 0
73
%0
TBP
% 0
180
%0
TBP
% 0
136
%0
TBP
% 0
122
%0
TBP
% 0
24
%0
TBP
% 0
29
%0

1977 Yılı Aydın İli TBP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri