2007 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,77
Toplam Sandık Sayısı :
5892
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1056015
Nüfus:
314266
Toplam Kullanılan Oy :
884597
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,29
Toplam Geçerli Oy :
847489
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1783
Değer (000.000 TL):
438383770
Kişi Başına GSYİH (TL):
1383874517
Kişi Başına GSYİH (USD):
1142
2007 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
99,565
%44
2 - LİSTE
% 38
85,836
%38
2 - LİSTE
% 9
21,521
%9
0
% 3
7,359
%3
0
% 1
2,835
%1
0
% 0
1,564
%0
0
% 0
837
%0
0
% 0
651
%0
0
% 0
572
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
247
%0
0
% 0
185
%0
0
% 0
87
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,06
Toplam Sandık Sayısı :
1053
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
264169
Nüfus:
458782
Toplam Kullanılan Oy :
206218
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 57,58
Toplam Geçerli Oy :
200853
GSYİH Payı:
% 0,36
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
769
Değer (000.000 TL):
451002297
Kişi Başına GSYİH (TL):
979330577
Kişi Başına GSYİH (USD):
1560
2002 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
62,623
%31
3 - LİSTE
% 29
58,622
%29
0
% 13
27,640
%13
1 - LİSTE
% 9
19,179
%9
0
% 6
12,248
%6
0
% 2
5,569
%2
0
% 2
4,458
%2
0
% 1
3,396
%1
0
% 1
2,335
%1
0
% 0
1,295
%0
0
% 0
726
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
522
%0
0
% 0
489
%0
0
% 0
384
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
228
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
126
%0
0


1999 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,20
Toplam Sandık Sayısı :
1206
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
239922
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
204420
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
197571
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
408
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1999 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
80,738
%41
3 - LİSTE
% 13
26,363
%13
1 - LİSTE
% 13
25,764
%13
0
% 10
20,030
%10
0
% 8
17,253
%8
0
% 8
16,197
%8
0
% 1
3,196
%1
0
% 1
2,837
%1
0
% 0
638
%0
0
% 0
607
%0
0
% 0
594
%0
0
% 0
552
%0
0
% 0
498
%0
0
% 0
453
%0
0
% 0
308
%0
0
% 0
203
%0
0
% 0
201
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0