2007 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 79,60
Toplam Sandık Sayısı :
2189
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
452333
Nüfus:
937389
Toplam Kullanılan Oy :
360074
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 48,25
Toplam Geçerli Oy :
357490
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2530
Değer (000.000 TL):
1218182232
Kişi Başına GSYİH (TL):
1285589548
Kişi Başına GSYİH (USD):
1061
2007 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 68
244,137
%68
6 - LİSTE
% 13
46,971
%13
1 - LİSTE
% 5
19,193
%5
0
% 4
16,857
%4
0
% 3
11,564
%3
0
% 2
9,373
%2
0
% 0
2,944
%0
0
% 0
1,915
%0
0
% 0
1,850
%0
0
% 0
1,100
%0
0
% 0
981
%0
0
% 0
605
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,99
Toplam Sandık Sayısı :
2361
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
458895
Nüfus:
937389
Toplam Kullanılan Oy :
344146
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 48,95
Toplam Geçerli Oy :
338286
GSYİH Payı:
% 0,69
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1195
Değer (000.000 TL):
856611768
Kişi Başına GSYİH (TL):
911902224
Kişi Başına GSYİH (USD):
1452
2002 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
184,870
%54
7 - LİSTE
% 10
36,749
%10
0
% 9
33,291
%9
0
% 6
21,269
%6
0
% 5
19,495
%5
0
% 3
12,158
%3
0
% 2
10,036
%2
0
% 2
7,578
%2
0
% 1
4,294
%1
0
% 0
2,825
%0
0
% 0
1,402
%0
0
% 0
1,216
%0
0
% 0
863
%0
0
% 0
731
%0
0
% 0
560
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
324
%0
0
% 0
156
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 79,98
Toplam Sandık Sayısı :
2739
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
442654
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
354021
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
338060
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
700
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1999 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
95,610
%28
3 - LİSTE
% 26
88,506
%26
3 - LİSTE
% 16
56,223
%16
2 - LİSTE
% 7
25,350
%7
0
% 6
20,865
%6
0
% 4
15,978
%4
0
% 4
15,881
%4
0
% 2
9,800
%2
0
% 0
1,932
%0
0
% 0
1,108
%0
0
% 0
1,024
%0
0
% 0
882
%0
0
% 0
849
%0
0
% 0
723
%0
0
% 0
681
%0
0
% 0
472
%0
0
% 0
444
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 80,84
Toplam Sandık Sayısı :
2109
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
416513
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
336718
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
325318
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1002
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1995 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
125,882
%38
5 - LİSTE
% 15
50,606
%15
2 - LİSTE
% 15
49,571
%15
1 - LİSTE
% 13
45,408
%13
0
% 5
19,134
%5
0
% 4
14,794
%4
0
% 2
9,544
%2
0
% 1
4,166
%1
0
% 0
1,843
%0
0
% 0
1,823
%0
0
% 0
1,125
%0
0
% 0
860
%0
0
% 0
562
%0
0


1991 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 76,74
Toplam Sandık Sayısı :
1859
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
413188
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
317078
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
312583
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
579
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1991 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
115,794
%37
5 - LİSTE
% 30
94,295
%30
2 - LİSTE
% 19
62,315
%19
0
% 8
28,026
%8
0
% 3
10,556
%3
0
% 0
1,597
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,96
Toplam Sandık Sayısı :
1727
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
367671
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
338096
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
330364
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
661
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1987 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
135,219
%40
6 - LİSTE
% 26
86,132
%26
1 - LİSTE
% 9
32,367
%9
0
% 9
31,384
%9
0
% 7
25,112
%7
0
% 4
15,581
%4
0
% 1
4,569
%1
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,48
Toplam Sandık Sayısı :
1540
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
283840
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
251135
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
240798
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1983 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
141,642
%58
4 - LİSTE
% 24
59,244
%24
2 - LİSTE
% 16
39,912
%16
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,04
Toplam Sandık Sayısı :
1546
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
325100
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
260209
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
249591
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1977 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
107,589
%43
4 - LİSTE
% 21
54,078
%21
2 - LİSTE
% 15
38,670
%15
1 - LİSTE
% 12
32,074
%12
1 - LİSTE
% 4
10,814
%4
0
% 1
3,734
%1
0
% 1
2,637
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 67,97
Toplam Sandık Sayısı :
1494
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
296137
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
201277
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
191852
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1973 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
56,513
%29
3 - LİSTE
% 22
43,919
%22
2 - LİSTE
% 19
37,848
%19
2 - LİSTE
% 10
20,611
%10
1 - LİSTE
% 8
15,924
%8
1 - LİSTE
% 3
6,592
%3
0
% 3
6,300
%3
0
% 1
3,092
%1
0
% 0
1,053
%0
0


1969 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 66,68
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
273195
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
182167
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
175277
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1969 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
97,622
%55
7 - LİSTE
% 21
38,529
%21
2 - LİSTE
% 7
13,018
%7
0
% 6
12,177
%6
0
% 3
6,146
%3
0
% 2
4,398
%2
0
% 1
3,387
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 70,69
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
255787
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
180820
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
171782
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1965 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
95,875
%55
5 - LİSTE
% 25
43,854
%25
2 - LİSTE
% 7
13,265
%7
1 - LİSTE
% 5
10,197
%5
1 - LİSTE
% 2
4,497
%2
0
% 2
4,094
%2
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 79,86
Toplam Sandık Sayısı :
1297
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
242181
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
193405
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
188800
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1961 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
85,468
%45
4 - LİSTE
% 28
53,008
%28
3 - LİSTE
% 18
35,262
%18
2 - LİSTE
% 7
13,748
%7
0
% 0
1,314
%0
0


1957 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,38
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
208352
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
161229
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
161265
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1957 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
80,990
%50
13 - LİSTE
% 32
52,090
%32
0
% 13
22,061
%13
0
% 3
6,124
%3
0
% 0
0
%0
0


1954 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1954
Katılım Oranı:
% 89,28
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
188996
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
168741
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
166531
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1954 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
99,304
%59
12 - LİSTE
% 28
47,013
%28
0
% 12
20,065
%12
0
% 0
149
%0
0
% 0
0
%0
0