BP
Birlik Partisi
 
 

 

Birlik Partisi Yıllara Göre Aldığı Oy ve Milletvekili Sayıları:
Yıl  
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
1999
% 0
78,923
%0
0
1969
% 2
254,695
%2
8 - LİSTE


 

1969 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının BP Göre Dağılımı
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bursa İli BP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri