2007 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 75,74
Toplam Sandık Sayısı :
850
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
213155
Nüfus:
456734
Toplam Kullanılan Oy :
161438
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 46,67
Toplam Geçerli Oy :
158823
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
696
Değer (000.000 TL):
684615948
Kişi Başına GSYİH (TL):
1472656567
Kişi Başına GSYİH (USD):
1216
2007 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
73,713
%46
2 - LİSTE
% 39
62,615
%39
2 - LİSTE
% 5
9,160
%5
0
% 3
6,208
%3
0
% 1
3,036
%1
0
% 0
1,491
%0
0
% 0
774
%0
0
% 0
515
%0
0
% 0
480
%0
0
% 0
395
%0
0
% 0
315
%0
0
% 0
121
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 75,85
Toplam Sandık Sayısı :
952
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
201528
Nüfus:
456734
Toplam Kullanılan Oy :
152854
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 44,12
Toplam Geçerli Oy :
148665
GSYİH Payı:
% 0,35
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
470
Değer (000.000 TL):
433631586
Kişi Başına GSYİH (TL):
978485683
Kişi Başına GSYİH (USD):
1558
2002 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
70,027
%47
0
% 20
30,654
%20
3 - LİSTE
% 9
14,255
%9
0
% 7
11,158
%7
0
% 6
10,229
%6
1 - LİSTE
% 3
5,033
%3
0
% 1
2,942
%1
0
% 0
1,169
%0
0
% 0
766
%0
0
% 0
466
%0
0
% 0
446
%0
0
% 0
401
%0
0
% 0
392
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
101
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,14
Toplam Sandık Sayısı :
1077
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
174255
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
148356
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
140101
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
180
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1999 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
60,804
%44
0
% 14
19,769
%14
2 - LİSTE
% 13
19,435
%14
1 - LİSTE
% 10
14,729
%10
1 - LİSTE
% 4
5,724
%4
0
% 3
5,082
%3
0
% 2
3,396
%2
0
% 2
2,901
%2
0
% 0
1,173
%0
0
% 0
640
%0
0
% 0
516
%0
0
% 0
348
%0
0
% 0
320
%0
0
% 0
310
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
141
%0
0
% 0
117
%0
0
% 0
82
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 83,76
Toplam Sandık Sayısı :
714
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
146247
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
122503
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118114
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
363
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1995 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
43,987
%37
0
% 25
30,432
%25
2 - LİSTE
% 15
18,266
%15
1 - LİSTE
% 14
16,939
%14
1 - LİSTE
% 1
2,051
%1
0
% 1
1,760
%1
0
% 1
1,755
%1
0
% 0
1,062
%0
0
% 0
857
%0
0
% 0
532
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
156
%0
0
% 0
142
%0
0


1991 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 84,42
Toplam Sandık Sayısı :
550
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124661
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105236
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
101484
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
188
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286
1991 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
53,523
%52
3 - LİSTE
% 15
16,164
%15
0
% 15
15,562
%15
0
% 14
14,953
%14
0
% 0
925
%0
0
% 0
357
%0
0
% 0
0
%0
0