2007 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,74
Toplam Sandık Sayısı :
1534
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
428129
Nüfus:
615599
Toplam Kullanılan Oy :
358511
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,55
Toplam Geçerli Oy :
351168
GSYİH Payı:
% 1,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2261
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
29692007 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
144,041
%41
3 - LİSTE
% 24
85,687
%24
2 - LİSTE
% 13
48,569
%13
0
% 7
27,271
%7
0
% 5
17,967
%5
0
% 4
15,181
%4
0
% 0
3,152
%0
0
% 0
2,300
%0
0
% 0
2,259
%0
0
% 0
1,313
%0
0
% 0
1,202
%0
0
% 0
1,112
%0
0
% 0
883
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri