2007 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 85,11
Toplam Sandık Sayısı :
1311
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
296602
Nüfus:
682919
Toplam Kullanılan Oy :
252431
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 43,43
Toplam Geçerli Oy :
250691
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1831
Değer (000.000 TL):
711941023
Kişi Başına GSYİH (TL):
1032211469
Kişi Başına GSYİH (USD):
8522007 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
156,495
%62
5 - LİSTE
% 17
44,678
%17
1 - LİSTE
% 12
30,682
%12
0
% 2
5,879
%2
0
% 1
4,516
%1
0
% 0
2,230
%0
0
% 0
1,495
%0
0
% 0
1,243
%0
0
% 0
1,219
%0
0
% 0
664
%0
0
% 0
478
%0
0
% 0
458
%0
0
% 0
334
%0
0
% 0
320
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri