2007 Yılı Yalova Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,72
Toplam Sandık Sayısı :
426
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
125354
Nüfus:
168593
Toplam Kullanılan Oy :
104941
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 74,35
Toplam Geçerli Oy :
103871
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
659
Değer (000.000 TL):
716943610
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
34632007 Yılı Yalova İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
42,214
%40
1 - LİSTE
% 24
25,322
%24
1 - LİSTE
% 12
12,978
%12
0
% 12
12,890
%12
0
% 3
3,804
%3
0
% 2
2,530
%2
0
% 1
1,797
%1
0
% 0
511
%0
0
% 0
479
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
289
%0
0
% 0
219
%0
0
% 0
199
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Yalova İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Yalova İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri