2007 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 77,67
Toplam Sandık Sayısı :
444
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
55363
Nüfus:
93584
Toplam Kullanılan Oy :
42999
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 59,16
Toplam Geçerli Oy :
42405
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
112
Değer (000.000 TL):
175249211
Kişi Başına GSYİH (TL):
1919277306
Kişi Başına GSYİH (USD):
15842007 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
25,424
%59
2 - LİSTE
% 16
7,029
%16
0
% 12
5,204
%12
0
% 6
2,718
%6
0
% 0
379
%0
0
% 0
295
%0
0
% 0
249
%0
0
% 0
235
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
215
%0
0
% 0
164
%0
0
% 0
123
%0
0
% 0
102
%0
0
% 0
37
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri