2007 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,34
Toplam Sandık Sayısı :
1929
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
494002
Nüfus:
975137
Toplam Kullanılan Oy :
411688
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 50,66
Toplam Geçerli Oy :
407461
GSYİH Payı:
% 1,00
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2881
Değer (000.000 TL):
1809313498
Kişi Başına GSYİH (TL):
1824075743
Kişi Başına GSYİH (USD):
15062007 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
231,292
%56
6 - LİSTE
% 14
57,294
%14
1 - LİSTE
% 13
55,616
%13
1 - LİSTE
% 6
25,410
%6
0
% 5
22,711
%5
0
% 1
4,991
%1
0
% 0
3,199
%0
0
% 0
2,611
%0
0
% 0
1,192
%0
0
% 0
977
%0
0
% 0
927
%0
0
% 0
698
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri