2007 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,82
Toplam Sandık Sayısı :
2231
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
390287
Nüfus:
755091
Toplam Kullanılan Oy :
338860
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 51,69
Toplam Geçerli Oy :
336838
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2170
Değer (000.000 TL):
1269800037
Kişi Başına GSYİH (TL):
1694144192
Kişi Başına GSYİH (USD):
13992007 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
186,843
%55
4 - LİSTE
% 15
53,641
%15
1 - LİSTE
% 11
37,743
%11
1 - LİSTE
% 9
31,848
%9
0
% 3
12,902
%3
0
% 1
6,715
%1
0
% 0
1,732
%0
0
% 0
1,649
%0
0
% 0
1,423
%0
0
% 0
878
%0
0
% 0
774
%0
0
% 0
690
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri