2007 Yılı Şırnak Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,98
Toplam Sandık Sayısı :
604
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
151958
Nüfus:
353197
Toplam Kullanılan Oy :
126093
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 43,02
Toplam Geçerli Oy :
123221
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
393
Değer (000.000 TL):
279010752
Kişi Başına GSYİH (TL):
773356408
Kişi Başına GSYİH (USD):
6382007 Yılı Şırnak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
63,866
%51
2 - LİSTE
% 26
33,179
%26
1 - LİSTE
% 8
10,613
%8
0
% 6
8,283
%6
0
% 2
3,542
%2
0
% 0
957
%0
0
% 0
833
%0
0
% 0
804
%0
0
% 0
400
%0
0
% 0
330
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
111
%0
0
% 0
109
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Şırnak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Şırnak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri