2007 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,91
Toplam Sandık Sayısı :
742
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
141349
Nüfus:
225574
Toplam Kullanılan Oy :
120023
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 62,66
Toplam Geçerli Oy :
118203
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
799
Değer (000.000 TL):
391705450
Kişi Başına GSYİH (TL):
1767496253
Kişi Başına GSYİH (USD):
14592007 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
52,052
%44
2 - LİSTE
% 24
28,800
%24
1 - LİSTE
% 12
14,567
%12
0
% 9
10,716
%9
0
% 2
2,598
%2
0
% 1
2,189
%1
0
% 1
1,854
%1
0
% 1
1,780
%1
0
% 0
1,011
%0
0
% 0
862
%0
0
% 0
546
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
393
%0
0
% 0
341
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri