2007 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 79,77
Toplam Sandık Sayısı :
563
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
117317
Nüfus:
263676
Toplam Kullanılan Oy :
93587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 44,49
Toplam Geçerli Oy :
91919
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
415
Değer (000.000 TL):
356171180
Kişi Başına GSYİH (TL):
1345936659
Kişi Başına GSYİH (USD):
11112007 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
44,836
%48
2 - LİSTE
% 39
36,320
%39
1 - LİSTE
% 3
3,181
%3
0
% 2
2,674
%2
0
% 2
2,546
%2
0
% 0
884
%0
0
% 0
360
%0
0
% 0
257
%0
0
% 0
218
%0
0
% 0
179
%0
0
% 0
152
%0
0
% 0
149
%0
0
% 0
88
%0
0
% 0
75
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri