2007 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 81,90
Toplam Sandık Sayısı :
2347
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
553377
Nüfus:
1443422
Toplam Kullanılan Oy :
453207
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 38,34
Toplam Geçerli Oy :
447506
GSYİH Payı:
% 1,00
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2591
Değer (000.000 TL):
1793637832
Kişi Başına GSYİH (TL):
1220650881
Kişi Başına GSYİH (USD):
10082007 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
267,525
%59
9 - LİSTE
% 20
90,127
%20
2 - LİSTE
% 6
28,302
%6
0
% 5
24,084
%5
0
% 4
21,271
%4
0
% 2
9,830
%2
0
% 0
2,090
%0
0
% 0
1,588
%0
0
% 0
1,351
%0
0
% 0
854
%0
0
% 0
484
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri