2007 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,96
Toplam Sandık Sayısı :
2860
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
779810
Nüfus:
1209137
Toplam Kullanılan Oy :
646905
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,49
Toplam Geçerli Oy :
639341
GSYİH Payı:
% 1,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4467
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2034722614
Kişi Başına GSYİH (USD):
16802007 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
370,204
%57
6 - LİSTE
% 17
109,092
%17
2 - LİSTE
% 12
77,871
%12
1 - LİSTE
% 5
37,306
%5
0
% 2
15,065
%2
0
% 1
10,747
%1
0
% 0
5,264
%0
0
% 0
3,995
%0
0
% 0
2,349
%0
0
% 0
2,161
%0
0
% 0
1,513
%0
0
% 0
1,319
%0
0
% 0
1,292
%0
0
% 0
1,163
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri