2007 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 85,57
Toplam Sandık Sayısı :
2042
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
561191
Nüfus:
756168
Toplam Kullanılan Oy :
480212
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 74,22
Toplam Geçerli Oy :
476126
GSYİH Payı:
% 1,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3276
Değer (000.000 TL):
1913366408
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
21082007 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
253,033
%53
5 - LİSTE
% 11
55,254
%11
0
% 11
54,198
%11
1 - LİSTE
% 9
43,939
%9
0
% 6
29,444
%6
0
% 6
29,262
%6
0
% 0
2,350
%0
0
% 0
2,220
%0
0
% 0
2,174
%0
0
% 0
1,383
%0
0
% 0
838
%0
0
% 0
709
%0
0
% 0
689
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri