2007 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 80,33
Toplam Sandık Sayısı :
940
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
226403
Nüfus:
365938
Toplam Kullanılan Oy :
181874
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,87
Toplam Geçerli Oy :
180734
GSYİH Payı:
% 0,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1042
Değer (000.000 TL):
841943853
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
18972007 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
96,984
%53
2 - LİSTE
% 22
41,042
%22
1 - LİSTE
% 7
13,775
%7
0
% 5
10,602
%5
0
% 3
6,181
%3
0
% 3
5,806
%3
0
% 1
1,904
%1
0
% 0
1,214
%0
0
% 0
924
%0
0
% 0
538
%0
0
% 0
519
%0
0
% 0
435
%0
0
% 0
419
%0
0
% 0
265
%0
0
% 0
126
%0
0


2007 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri