2007 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,77
Toplam Sandık Sayısı :
5892
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1056015
Nüfus:
314266
Toplam Kullanılan Oy :
884597
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,29
Toplam Geçerli Oy :
847489
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1783
Değer (000.000 TL):
438383770
Kişi Başına GSYİH (TL):
1383874517
Kişi Başına GSYİH (USD):
11422007 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
99,565
%44
2 - LİSTE
% 38
85,836
%38
2 - LİSTE
% 9
21,521
%9
0
% 3
7,359
%3
0
% 1
2,835
%1
0
% 0
1,564
%0
0
% 0
837
%0
0
% 0
651
%0
0
% 0
572
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
247
%0
0
% 0
185
%0
0
% 0
87
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Osmaniye İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Osmaniye İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri