2007 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,66
Toplam Sandık Sayısı :
1871
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
459967
Nüfus:
887765
Toplam Kullanılan Oy :
380208
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 51,81
Toplam Geçerli Oy :
375832
GSYİH Payı:
% 0,60
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2629
Değer (000.000 TL):
1147511138
Kişi Başına GSYİH (TL):
1288821381
Kişi Başına GSYİH (USD):
10642007 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
209,687
%55
5 - LİSTE
% 15
59,779
%15
1 - LİSTE
% 14
55,441
%14
1 - LİSTE
% 5
19,527
%5
0
% 2
11,106
%2
0
% 1
5,210
%1
0
% 1
4,922
%1
0
% 0
3,229
%0
0
% 0
1,752
%0
0
% 0
1,440
%0
0
% 0
1,259
%0
0
% 0
1,091
%0
0
% 0
770
%0
0
% 0
619
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri