2007 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,12
Toplam Sandık Sayısı :
777
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
209872
Nüfus:
348081
Toplam Kullanılan Oy :
172340
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 60,29
Toplam Geçerli Oy :
169815
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1163
Değer (000.000 TL):
757333707
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
17812007 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
82,537
%48
2 - LİSTE
% 18
32,012
%18
1 - LİSTE
% 15
26,913
%15
0
% 7
12,578
%7
0
% 2
5,062
%2
0
% 1
3,004
%1
0
% 0
1,682
%0
0
% 0
1,342
%0
0
% 0
1,144
%0
0
% 0
1,104
%0
0
% 0
978
%0
0
% 0
481
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
332
%0
0
% 0
269
%0
0


2007 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri