2007 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 79,07
Toplam Sandık Sayısı :
776
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
181142
Nüfus:
453654
Toplam Kullanılan Oy :
143230
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 39,93
Toplam Geçerli Oy :
140673
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
539
Değer (000.000 TL):
321322348
Kişi Başına GSYİH (TL):
700297377
Kişi Başına GSYİH (USD):
5782007 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
64,438
%45
2 - LİSTE
% 38
54,295
%38
2 - LİSTE
% 6
8,612
%6
0
% 3
4,408
%3
0
% 2
3,243
%2
0
% 1
2,771
%1
0
% 0
884
%0
0
% 0
667
%0
0
% 0
526
%0
0
% 0
522
%0
0
% 0
208
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri