2007 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,94
Toplam Sandık Sayısı :
1810
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
521822
Nüfus:
715328
Toplam Kullanılan Oy :
453688
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 72,95
Toplam Geçerli Oy :
446665
GSYİH Payı:
% 1,60
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2757
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
33082007 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
154,033
%34
3 - LİSTE
% 26
117,624
%26
2 - LİSTE
% 20
90,771
%20
1 - LİSTE
% 10
44,916
%10
0
% 5
23,084
%5
0
% 0
2,926
%0
0
% 0
2,661
%0
0
% 0
2,480
%0
0
% 0
2,462
%0
0
% 0
1,608
%0
0
% 0
1,238
%0
0
% 0
1,165
%0
0
% 0
925
%0
0
% 0
772
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri