2007 Yılı Mersin Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 80,03
Toplam Sandık Sayısı :
3526
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
1008906
Nüfus:
1651400
Toplam Kullanılan Oy :
807435
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,09
Toplam Geçerli Oy :
794221
GSYİH Payı:
% 2,80
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4835
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
24522007 Yılı Mersin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
242,686
%30
4 - LİSTE
% 27
215,703
%27
4 - LİSTE
% 24
195,930
%24
4 - LİSTE
% 6
52,396
%6
0
% 5
43,457
%5
0
% 2
21,760
%2
0
% 0
6,746
%0
0
% 0
3,401
%0
0
% 0
3,246
%0
0
% 0
2,662
%0
0
% 0
2,512
%0
0
% 0
1,514
%0
0
% 0
1,304
%0
0
% 0
904
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Mersin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Mersin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri