2007 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 78,23
Toplam Sandık Sayısı :
1351
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
312022
Nüfus:
705098
Toplam Kullanılan Oy :
244095
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 44,25
Toplam Geçerli Oy :
240372
GSYİH Payı:
% 0,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1040
Değer (000.000 TL):
852034477
Kişi Başına GSYİH (TL):
1190965352
Kişi Başına GSYİH (USD):
9832007 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
105,905
%44
4 - LİSTE
% 38
93,201
%38
2 - LİSTE
% 6
16,639
%6
0
% 5
13,443
%5
0
% 1
3,202
%1
0
% 1
2,947
%1
0
% 1
2,526
%1
0
% 0
1,208
%0
0
% 0
603
%0
0
% 0
537
%0
0
% 0
161
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri