2007 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 90,94
Toplam Sandık Sayısı :
3161
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
859374
Nüfus:
1260169
Toplam Kullanılan Oy :
781498
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 68,20
Toplam Geçerli Oy :
767382
GSYİH Payı:
% 2,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4963
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
24592007 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
314,140
%40
5 - LİSTE
% 20
158,305
%20
3 - LİSTE
% 19
148,212
%19
2 - LİSTE
% 9
69,612
%9
0
% 4
32,968
%4
0
% 1
13,221
%1
0
% 1
11,686
%1
0
% 0
5,362
%0
0
% 0
4,855
%0
0
% 0
3,074
%0
0
% 0
2,540
%0
0
% 0
1,724
%0
0
% 0
1,683
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri