2007 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 78,60
Toplam Sandık Sayısı :
1868
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
466784
Nüfus:
853658
Toplam Kullanılan Oy :
366896
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,68
Toplam Geçerli Oy :
365003
GSYİH Payı:
% 0,80
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2596
Değer (000.000 TL):
1482137335
Kişi Başına GSYİH (TL):
1715909399
Kişi Başına GSYİH (USD):
14172007 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 66
243,525
%66
6 - LİSTE
% 18
68,866
%18
1 - LİSTE
% 7
27,579
%7
0
% 1
6,679
%1
0
% 1
5,996
%1
0
% 1
4,843
%1
0
% 0
2,385
%0
0
% 0
1,507
%0
0
% 0
1,164
%0
0
% 0
981
%0
0
% 0
704
%0
0
% 0
490
%0
0
% 0
284
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri