2007 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 92,12
Toplam Sandık Sayısı :
1635
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
398263
Nüfus:
656903
Toplam Kullanılan Oy :
366881
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 60,63
Toplam Geçerli Oy :
362842
GSYİH Payı:
% 0,80
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2594
Değer (000.000 TL):
1446533281
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
18052007 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
226,224
%62
5 - LİSTE
% 15
57,438
%15
1 - LİSTE
% 8
31,662
%8
0
% 6
24,359
%6
0
% 2
10,402
%2
0
% 1
5,361
%1
0
% 0
2,782
%0
0
% 0
1,131
%0
0
% 0
993
%0
0
% 0
870
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
595
%0
0
% 0
392
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri