2007 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,99
Toplam Sandık Sayısı :
4385
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1184757
Nüfus:
2192166
Toplam Kullanılan Oy :
1030670
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,05
Toplam Geçerli Oy :
1011471
GSYİH Payı:
% 2,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
7244
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
1882690420
Kişi Başına GSYİH (USD):
15542007 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 65
660,583
%65
13 - LİSTE
% 13
131,571
%13
2 - LİSTE
% 8
82,482
%8
1 - LİSTE
% 5
59,840
%5
0
% 4
44,528
%4
0
% 0
9,227
%0
0
% 0
6,291
%0
0
% 0
5,409
%0
0
% 0
5,259
%0
0
% 0
2,631
%0
0
% 0
2,298
%0
0
% 0
1,352
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri