2007 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,81
Toplam Sandık Sayısı :
3052
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
884889
Nüfus:
1206085
Toplam Kullanılan Oy :
768187
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 73,37
Toplam Geçerli Oy :
751683
GSYİH Payı:
% 5,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
5110
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
61652007 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
370,242
%49
6 - LİSTE
% 19
145,671
%19
2 - LİSTE
% 10
78,585
%10
1 - LİSTE
% 8
62,406
%8
0
% 5
40,081
%5
0
% 3
24,951
%3
0
% 2
15,447
%2
0
% 0
4,369
%0
0
% 0
3,546
%0
0
% 0
2,380
%0
0
% 0
1,998
%0
0
% 0
1,273
%0
0
% 0
734
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri