2007 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,21
Toplam Sandık Sayısı :
674
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
149869
Nüfus:
253239
Toplam Kullanılan Oy :
124702
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 59,18
Toplam Geçerli Oy :
123253
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
816
Değer (000.000 TL):
454653601
Kişi Başına GSYİH (TL):
1802514345
Kişi Başına GSYİH (USD):
14882007 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
54,549
%44
2 - LİSTE
% 25
31,470
%25
1 - LİSTE
% 15
18,922
%15
0
% 6
8,306
%6
0
% 2
2,637
%2
0
% 1
2,004
%1
0
% 0
1,170
%0
0
% 0
1,120
%0
0
% 0
716
%0
0
% 0
637
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
421
%0
0
% 0
334
%0
0
% 0
312
%0
0
% 0
161
%0
0


2007 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri