2007 Yılı Kilis Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,96
Toplam Sandık Sayısı :
311
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
63213
Nüfus:
114724
Toplam Kullanılan Oy :
53072
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 55,10
Toplam Geçerli Oy :
52504
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
370
Değer (000.000 TL):
248933273
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
18172007 Yılı Kilis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
29,510
%56
2 - LİSTE
% 20
10,740
%20
0
% 10
5,667
%10
0
% 5
3,127
%5
0
% 2
1,222
%2
0
% 1
703
%1
0
% 1
698
%1
0
% 0
294
%0
0
% 0
155
%0
0
% 0
110
%0
0
% 0
89
%0
0
% 0
66
%0
0
% 0
49
%0
0
% 0
41
%0
0
% 0
33
%0
0


2007 Yılı Kilis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kilis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri