2007 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,52
Toplam Sandık Sayısı :
2524
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
686214
Nüfus:
1060432
Toplam Kullanılan Oy :
607470
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,71
Toplam Geçerli Oy :
601808
GSYİH Payı:
% 1,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4403
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
18062007 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 65
395,589
%65
6 - LİSTE
% 15
92,923
%15
1 - LİSTE
% 9
59,125
%9
1 - LİSTE
% 2
17,836
%2
0
% 2
12,379
%2
0
% 0
5,493
%0
0
% 0
5,339
%0
0
% 0
5,032
%0
0
% 0
2,664
%0
0
% 0
2,656
%0
0
% 0
1,440
%0
0
% 0
1,379
%0
0
% 0
621
%0
0
% 0
592
%0
0
% 0
540
%0
0


2007 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri