2007 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,51
Toplam Sandık Sayısı :
1552
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
261818
Nüfus:
375476
Toplam Kullanılan Oy :
226487
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,73
Toplam Geçerli Oy :
223147
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1537
Değer (000.000 TL):
802233574
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
17812007 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
110,311
%46
3 - LİSTE
% 17
38,889
%16
1 - LİSTE
% 13
31,170
%13
0
% 9
21,916
%9
0
% 7
16,497
%6
0
% 1
4,367
%1
0
% 1
3,802
%1
0
% 1
2,644
%1
0
% 0
2,124
%0
0
% 0
1,181
%0
0
% 0
1,056
%0
0
% 0
767
%0
0
% 0
607
%0
0
% 0
521
%0
0
% 0
342
%0
0


2007 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri