2007 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 73,33
Toplam Sandık Sayısı :
703
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
170551
Nüfus:
325016
Toplam Kullanılan Oy :
125058
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,47
Toplam Geçerli Oy :
123402
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
724
Değer (000.000 TL):
344968703
Kişi Başına GSYİH (TL):
1072957473
Kişi Başına GSYİH (USD):
8862007 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
50,819
%41
2 - LİSTE
% 20
24,716
%20
1 - LİSTE
% 15
19,285
%15
0
% 13
16,499
%13
0
% 4
5,023
%4
0
% 1
1,624
%1
0
% 1
1,369
%1
0
% 0
986
%0
0
% 0
825
%0
0
% 0
759
%0
0
% 0
675
%0
0
% 0
449
%0
0
% 0
189
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri