2007 Yılı Karaman Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 89,68
Toplam Sandık Sayısı :
586
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
142401
Nüfus:
243210
Toplam Kullanılan Oy :
127702
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 58,55
Toplam Geçerli Oy :
126224
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
886
Değer (000.000 TL):
597389739
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
20122007 Yılı Karaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
64,779
%51
2 - LİSTE
% 18
23,542
%18
1 - LİSTE
% 15
19,156
%15
0
% 6
8,440
%6
0
% 3
3,828
%3
0
% 1
1,436
%1
0
% 1
1,424
%1
0
% 0
941
%0
0
% 0
838
%0
0
% 0
579
%0
0
% 0
318
%0
0
% 0
299
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
242
%0
0
% 0
114
%0
0


2007 Yılı Karaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Karaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri