2007 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,50
Toplam Sandık Sayısı :
2093
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
573974
Nüfus:
1002384
Toplam Kullanılan Oy :
473530
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 57,26
Toplam Geçerli Oy :
469878
GSYİH Payı:
% 1,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3358
Değer (000.000 TL):
1935267176
Kişi Başına GSYİH (TL):
1918739157
Kişi Başına GSYİH (USD):
15842007 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 68
319,534
%68
6 - LİSTE
% 12
58,226
%12
1 - LİSTE
% 9
46,209
%9
1 - LİSTE
% 4
20,805
%4
0
% 1
6,848
%1
0
% 1
6,323
%1
0
% 0
3,217
%0
0
% 0
2,889
%0
0
% 0
2,593
%0
0
% 0
1,455
%0
0
% 0
1,195
%0
0
% 0
584
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri