2007 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,79
Toplam Sandık Sayısı :
8601
Milletvekili Sayısı:
24
Toplam Seçmen Sayısı :
2528035
Nüfus:
3370866
Toplam Kullanılan Oy :
2143619
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 75,00
Toplam Geçerli Oy :
2087908
GSYİH Payı:
% 7,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
12770
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
32152007 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
740,269
%35
11 - LİSTE
% 30
636,826
%30
9 - LİSTE
% 13
289,800
%13
4 - LİSTE
% 7
156,551
%7
0
% 5
108,359
%5
0
% 3
82,802
%3
0
% 0
18,420
%0
0
% 0
12,092
%0
0
% 0
10,905
%0
0
% 0
10,155
%0
0
% 0
9,022
%0
0
% 0
5,055
%0
0
% 0
4,978
%0
0
% 0
2,674
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
12,038
%34
% 46
21,510
%46
% 26
6,608
%26
% 29
19,148
%29
% 38
3,305
%38
% 34
87,884
%34
% 36
71,925
%36
% 49
9,446
%49
% 41
32,269
%41
% 47
10,464
%47
% 48
6,986
%48
% 33
19,247
%33
% 48
5,892
%48
% 44
2,478
%44
% 43
127,478
%43
% 38
18,380
%38
% 33
5,579
%33
% 30
8,252
%30
% 35
165,644
%35
% 30
11,888
%30
% 29
19,178
%29
% 56
18,127
%56
% 32
25,722
%32
% 40
7,223
%40
% 35
7,220
%35
% 30
14,270
%30
% 33
19,879
%33
% 47
14,393
%47

2007 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri