2007 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 81,99
Toplam Sandık Sayısı :
24331
Milletvekili Sayısı:
70
Toplam Seçmen Sayısı :
7406297
Nüfus:
10018735
Toplam Kullanılan Oy :
6072068
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 73,92
Toplam Geçerli Oy :
5766727
GSYİH Payı:
% 21,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
36869
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
30632007 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
2,604,343
%45
39 - LİSTE
% 26
1,556,518
%26
22 - LİSTE
% 10
602,093
%10
7 - LİSTE
% 5
338,548
%5
2 - LİSTE
% 3
217,089
%3
0
% 3
177,186
%3
0
% 3
175,213
%3
0
% 0
22,389
%0
0
% 0
22,081
%0
0
% 0
18,471
%0
0
% 0
17,272
%0
0
% 0
12,418
%0
0
% 0
3,106
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
4,427
%45
% 38
54,846
%38
% 56
155,032
%56
% 48
119,237
%48
% 49
63,168
%49
% 50
67,419
%50
% 53
62,842
%53
% 48
59,037
%48
% 47
53,967
%47
% 41
114,998
%41
% 30
14,861
%30
% 44
7,812
%44
% 60
120,252
%60
% 46
70,162
%46
% 47
101,447
%47
% 55
229,154
%55
% 50
71,454
%50
% 48
205,114
%48
% 52
94,914
%52
% 45
114,864
%45
% 43
144,605
%43
% 38
79,382
%38
% 51
122,919
%51
% 36
51,496
%36
% 43
7,775
%43
% 38
61,356
%38
% 67
63,615
%67
% 45
34,021
%45
% 51
197,549
%51
% 46
138,640
%46

2007 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri