2007 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,48
Toplam Sandık Sayısı :
1071
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
271698
Nüfus:
513681
Toplam Kullanılan Oy :
240387
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,89
Toplam Geçerli Oy :
235836
GSYİH Payı:
% 0,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1572
Değer (000.000 TL):
948756617
Kişi Başına GSYİH (TL):
1828593544
Kişi Başına GSYİH (USD):
15102007 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
103,459
%43
3 - LİSTE
% 23
55,814
%23
1 - LİSTE
% 13
31,456
%13
1 - LİSTE
% 12
29,004
%12
0
% 2
6,766
%2
0
% 1
3,635
%1
0
% 0
1,636
%0
0
% 0
1,415
%0
0
% 0
1,014
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
475
%0
0
% 0
356
%0
0
% 0
312
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri