2007 Yılı Iğdır Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 72,72
Toplam Sandık Sayısı :
385
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
89703
Nüfus:
168634
Toplam Kullanılan Oy :
65228
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 53,19
Toplam Geçerli Oy :
64585
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
264
Değer (000.000 TL):
176365367
Kişi Başına GSYİH (TL):
1035372588
Kişi Başına GSYİH (USD):
8552007 Yılı Iğdır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
26,175
%40
1 - LİSTE
% 28
18,672
%28
1 - LİSTE
% 15
9,786
%15
0
% 8
5,401
%8
0
% 4
2,757
%4
0
% 0
410
%0
0
% 0
376
%0
0
% 0
307
%0
0
% 0
199
%0
0
% 0
179
%0
0
% 0
121
%0
0
% 0
78
%0
0
% 0
68
%0
0
% 0
56
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Iğdır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Iğdır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri