2007 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,68
Toplam Sandık Sayısı :
2664
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
786191
Nüfus:
1253726
Toplam Kullanılan Oy :
650007
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 62,71
Toplam Geçerli Oy :
641468
GSYİH Payı:
% 1,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4167
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2127890962
Kişi Başına GSYİH (USD):
17572007 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
261,971
%40
5 - LİSTE
% 31
199,838
%31
3 - LİSTE
% 16
107,721
%16
2 - LİSTE
% 4
26,433
%4
0
% 2
15,058
%2
0
% 2
13,952
%2
0
% 1
7,278
%1
0
% 0
2,809
%0
0
% 0
2,214
%0
0
% 0
2,045
%0
0
% 0
1,373
%0
0
% 0
776
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri