2007 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 87,03
Toplam Sandık Sayısı :
394
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
103260
Nüfus:
236581
Toplam Kullanılan Oy :
89867
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 43,65
Toplam Geçerli Oy :
88124
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
285
Değer (000.000 TL):
244266408
Kişi Başına GSYİH (TL):
1012347985
Kişi Başına GSYİH (USD):
8362007 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
49,560
%56
1 - LİSTE
% 33
29,513
%33
2 - LİSTE
% 3
3,118
%3
0
% 1
1,756
%1
0
% 1
1,633
%1
0
% 0
588
%0
0
% 0
455
%0
0
% 0
394
%0
0
% 0
366
%0
0
% 0
330
%0
0
% 0
292
%0
0
% 0
119
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri