2007 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,03
Toplam Sandık Sayısı :
544
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
85249
Nüfus:
186953
Toplam Kullanılan Oy :
69927
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 45,60
Toplam Geçerli Oy :
69167
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
505
Değer (000.000 TL):
244837850
Kişi Başına GSYİH (TL):
1302730895
Kişi Başına GSYİH (USD):
10752007 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
41,940
%60
2 - LİSTE
% 19
13,322
%19
0
% 7
5,490
%7
0
% 4
2,979
%4
0
% 4
2,764
%3
0
% 0
646
%0
0
% 0
508
%0
0
% 0
485
%0
0
% 0
283
%0
0
% 0
168
%0
0
% 0
167
%0
0
% 0
126
%0
0
% 0
103
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
87
%0
0


2007 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri