2007 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 83,14
Toplam Sandık Sayısı :
1228
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
292632
Nüfus:
523819
Toplam Kullanılan Oy :
243306
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 55,87
Toplam Geçerli Oy :
240117
GSYİH Payı:
% 0,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1624
Değer (000.000 TL):
917041831
Kişi Başına GSYİH (TL):
1748171521
Kişi Başına GSYİH (USD):
1443



2007 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
123,138
%51
3 - LİSTE
% 16
38,842
%16
1 - LİSTE
% 15
38,377
%15
1 - LİSTE
% 4
11,508
%4
0
% 3
9,364
%3
0
% 2
5,795
%2
0
% 1
3,483
%1
0
% 1
2,458
%1
0
% 0
2,383
%0
0
% 0
1,824
%0
0
% 0
828
%0
0
% 0
653
%0
0
% 0
620
%0
0
% 0
445
%0
0
% 0
399
%0
0


2007 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri