2007 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 80,91
Toplam Sandık Sayısı :
2531
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
696510
Nüfus:
1285249
Toplam Kullanılan Oy :
563526
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,19
Toplam Geçerli Oy :
553743
GSYİH Payı:
% 1,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3743
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
1929099640
Kişi Başına GSYİH (USD):
15932007 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
328,120
%59
7 - LİSTE
% 17
97,271
%17
2 - LİSTE
% 11
63,030
%11
1 - LİSTE
% 5
27,965
%5
0
% 2
13,286
%2
0
% 1
7,844
%1
0
% 1
6,485
%1
0
% 0
4,042
%0
0
% 0
2,197
%0
0
% 0
1,474
%0
0
% 0
1,407
%0
0
% 0
622
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri