2007 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 79,60
Toplam Sandık Sayısı :
2189
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
452333
Nüfus:
937389
Toplam Kullanılan Oy :
360074
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 48,25
Toplam Geçerli Oy :
357490
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2530
Değer (000.000 TL):
1218182232
Kişi Başına GSYİH (TL):
1285589548
Kişi Başına GSYİH (USD):
10612007 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 68
244,137
%68
6 - LİSTE
% 13
46,971
%13
1 - LİSTE
% 5
19,193
%5
0
% 4
16,857
%4
0
% 3
11,564
%3
0
% 2
9,373
%2
0
% 0
2,944
%0
0
% 0
1,915
%0
0
% 0
1,850
%0
0
% 0
1,100
%0
0
% 0
981
%0
0
% 0
605
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri