2007 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 76,55
Toplam Sandık Sayısı :
1495
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
356626
Nüfus:
569616
Toplam Kullanılan Oy :
272980
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 62,61
Toplam Geçerli Oy :
270479
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1736
Değer (000.000 TL):
1185015869
Kişi Başına GSYİH (TL):
2064519948
Kişi Başına GSYİH (USD):
17042007 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
154,727
%57
5 - LİSTE
% 20
55,955
%20
0
% 7
19,114
%7
0
% 6
17,456
%6
0
% 3
10,054
%3
0
% 3
8,281
%3
0
% 0
1,336
%0
0
% 0
910
%0
0
% 0
880
%0
0
% 0
791
%0
0
% 0
397
%0
0
% 0
293
%0
0
% 0
281
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri