2007 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,01
Toplam Sandık Sayısı :
994
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
278795
Nüfus:
402606
Toplam Kullanılan Oy :
245381
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,25
Toplam Geçerli Oy :
243044
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1475
Değer (000.000 TL):
1168117697
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
24032007 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
87,081
%35
2 - LİSTE
% 20
50,368
%20
1 - LİSTE
% 16
40,903
%16
1 - LİSTE
% 12
30,471
%12
0
% 9
23,259
%9
0
% 1
4,020
%1
0
% 0
1,343
%0
0
% 0
1,142
%0
0
% 0
999
%0
0
% 0
988
%0
0
% 0
797
%0
0
% 0
767
%0
0
% 0
553
%0
0
% 0
353
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri