2007 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 71,03
Toplam Sandık Sayısı :
2571
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
675192
Nüfus:
1362708
Toplam Kullanılan Oy :
479617
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 49,55
Toplam Geçerli Oy :
467496
GSYİH Payı:
% 1,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1788
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
1591031414
Kişi Başına GSYİH (USD):
13132007 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
219,779
%47
4 - LİSTE
% 40
191,214
%40
6 - LİSTE
% 5
24,381
%5
0
% 2
11,431
%2
0
% 2
9,407
%2
0
% 0
3,248
%0
0
% 0
2,690
%0
0
% 0
1,649
%0
0
% 0
1,434
%0
0
% 0
1,131
%0
0
% 0
614
%0
0
% 0
518
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri